TĚHOTENSTVÍ A POROD by měl být nejkrásnějším obdobím ženy. Bohužel, ne vždy to platí

Některé ženy si nesou následky porodu celý život. Zasahováním do průběhu těhotenství a porodu je problémem dnešní doby. Nejedná se o spontánní porody, často jsou vyvolány uměle. Čím více zásahů je při porodu provedeno, tím větší trauma pro ženu a její dítě. Porod vakuem, kleštěmi, císařským řezem je dnes běžnou praxí a častokrát bez indikace. Příběhy mnoha žen by stály za scénář v nějakém hororu. 

Kvalita života, mezilidské vztahy či realizace osobního poslání, je ovlivněno těmito okamžiky. Přesně to, co před a při narození prožijeme si odnášíme do života jako primární životní pocit, tzn. limbický otisk

Traumata prožitá v průběhu i během porodu se dají léčit homeopatickými léky vyrobenými z porodních tkání a tekutin. Říkáme jim MATRIDONÁLNÍ LÉKY – LÉKY DAROVANÉ MATKOU. Lék působí zpětně na jakékoliv  dané trauma v jakémkoliv věku.

Jedná se o léky z PLACENTY, PLODOVÉ VODY, PUPEČNÍ ŠNŮRY, NOVOROZENECKÉHO MÁZKU a MATEŘSKÉHO MLÉKA. Jsou řešením porodních traumat, předčasného porodu, nedostatku mateřství a absenci kojení. 

Hlavní tématem léku je IDENTITA, znovunalezení sebe samého a znovuobjevení své identity. Léky jsou velmi důležité pro předčasně narozené děti, které neměly dostatek času na svůj vývoj v děloze, kontakt s placentou, plavání v plodové vodě, na pokrytí těla ochranným mázkem nebo na spojení s matkou přes pupeční šňůru.

Dalším tématem je ODMÍTNUTÍ, jak v prenatálním věku, dětství, psychologické i fyzické zneužívání či zanedbávání. Na fyzické úrovni jsou časté trávící potíže, poruchy příjmu potravy, hormonální a gynekologické problémy, potíže dýchacího systému a problémy s pokožkou.

Tyto léky pomohou pacientům se uzemnit a integrovat do svého těla a jsou nedocenitelnými prostředky také při AUTISMU.