Bachovy esence

Rozdělení

Strach a obavy

 • Rock Rose (26, Devaterník penízkovitý)
  hrůza, panika, zděšení
 • Mimulus (20, Kejklířka skvrnitá)
  konkrétní strachy – tréma, létání, řízení auta, bouřka….
 • Cherry Plum (6, Slíva třešňová)
  hysterie, výbušnost, strach ze ztráty sebekontroly
 • Aspen (2, Topol-osika)
  strach a obavy neznámého původu
 • Red Chestnut (25, Červený kaštan)
  strach a přílišná obava o druhé, katastrofické scénáře

Nedostatečný zájem o přítomné okolnosti

 • Clematis (9, Bílá lesní réva)
  zasněnost, nedostatečný zájem o současnost, duchem nepřítomný, nepozornost
 • Honeysuckle (16, Zimolez kozí list)
  žije v minulosti, stesk, zaobírá se tím, co bylo
 • Wild Rose (37, Planá růže)               
  apatie, pasivita, rezignace, bez života
 • Olive (23, Oliva)
  vyčerpanost, únava, psychická i fyzická, nedostatek energie
 • White Chestnut (35, Bílý kaštan)
  nechtěné myšlenky, proud myšlenek (hlava nejde vypnout), mentální dohady, nespavost, nesoustředěnost
 • Mustard (21, Divoká hořčice)
  hluboká deprese bez zjevné příčiny, smutek, chybí radost
 • Chestnut Bud (7, Poupě kaštanu)
  neschopnost ponaučení se z minulých chyb, stále je opakuje

Skleslost a zoufalství

 • Larch (19, Modřín)
  nedostatek sebedůvěry, nízké sebevědomí, předem očekává neúspěch
 • Pine (24, Skotská sosna)
  výčitky svědomí a pocit viny (i za ostatní), sebeobviňování
 • Elm (11, Jilm)       
  přemožen odpovědností, pocit, že je toho na něj příliš, že to nezvládne
 • Sweet Chestnut (30, Jedlý kaštan)
  extrémní zoufalství, na hranici snesitelnosti, mentální trápení, víc už neunese
 • Star of Bethlehem (29, Snědek okoličnatý)
  šok, trauma a jejich následky, zmatenost
 • Wilow (38, Žlutá vrba)
  sebelítost, pesimimus, pocit ukřivdění, pocit nespravedlnosti, zatrpklost
 • Oak (22, Dub)
  vyčerpaný, ale neustává v boji, nezastaví se, nedokáže odpočívat
 • Crab Apple (10, Plané jablko)
  sebenenávist, pocit nečistoty, nespokojený sám se sebou, posedlý čistotou

Nejistota

 • Cerato (5, Rožec)
  hledá radu a ujištění u druhých, pochybnosti, nevěří svému úsudku
 • Scleranthus (28, Chmerek roční)
  nerozhodnost, váhavost, není schopen se rozhodnou mezi dvěma či více možnostmi, náladovost
 • Gentian (12, Hořec podzimní)
  ztráta odvahy, deprese, skleslost
 • Gorse (13, Hlodaš)
  beznaděj, rezignace, nedostatek motivace, nic nemá cenu
 • Hornbeam (17, Habr)
  psychická únava, odkládání věcí, nezájem, „pocit pondělního rána“
 • Wild Oat (36, Sveřep větevnatý)
  nejistota ohledně správné životní cesty, neví, kam se ubírat

Osamělost

 • Water Violet (34, Žebratka bahenní)
  pýcha, povýšenost, nedosažitelnost, uzavřenost, osamělost
 • Impatiens (18, Netýkavka žlázonosná)
  netrpělivost, spěch, vnitřní neklid, impulzivnost, podrážděnost
 • Heather (14, Skotský vřes)                       
  starost o sebe, soustředěný na sebe

Přecitlivělost na vlivy a myšlenky

 • Agrimony (1, Řepík lékařský)
  utrpení a trápení skrývá za usměvavou tváří, maskuje své pocity
 • Centaury (4, Zeměžluč)       
  slabá vůle a podřízenost, neumí říct ne, neumí odmítnout, submisivní
 • Walnut (33, Vlašský ořech)
  přecitlivělý na vnější vlivy a změny, pomáhá přijmout změny a vyrovnat se s nimi
 • Holly (15, Cesmína ostrolistá)
  nenávist, nevraživost, žárlivost, touha po pomstě, podezíravost

Přílišná péče

 • Chicory (8, Čekanka obecná)
  sobecky panovačný, manipulativní jednání, citové vydírání, touha po pozornosti
 • Vervain (31, Sporýš lékařský)
  přílišné nadšení, fanatismus, přesvědčení, že jen jejich cesta je správná
 • Wine (32, Vinná réva)                                       
  dominance, tyranismus, agresivita, nepružnost, silná ctižádost
 • Beech (3, Buk lesní)
  netolerance, kritika, odsuzování
 • Rock Water (27, voda z léčivých pramenů)
  sebepotlačení, sebepopření, touha po dokonalosti, klade na sebe příliš vysoké požadavky
 • Krizová esence (Rescue Remedy)
  nehody, traumata, operace, zkoušky…..
  5 esencí (Devaterník, Slíva, Bílá lesní réva, Netýkavka, Snědek)

Kontaktní formulář

Napište mi vaše dotazy nebo se objednejte na konzultaci.

Design a tvorba webu SBGRAFIK © 2021 Mgr. Martina Magulová – Zásady ochrany osobních údajů