Často dostávám dotazy, jestli lze léčit boreliózu homeopaticky. Pouze homeopaticky, bez antibiotik. Ano i ne. Ve své praxi zastávám názor, že ne vždy je alternativní léčba tím jediným správným řešením. Neodsuzuji ani dnešní medicínu a za některé objevy můžeme být velice vděčni. V tomto případě i za antibiotika a to myslím zcela upřímně.

Abych se vrátila k borelióze, vím, jaké škody může toto onemocnění v organismu napáchat a jak obtížná léčba to je. Není potřeba si hrát na hrdiny a hlásat jak jsme vše zvládli alternativně. Tomu, kdo to dokázal, klobouk dolů. Ne vždy to tak ale je a spousta lidí se potýká s velkými zdravotními problémy různého charakteru. Proto vždy doporučuji boreliózu přeléčit pomocí antibiotik a homeopatii volím jako doplňkovou léčbu. Ano čtete dobře. První volba antibiotika a poté pokračujeme v doplňkové léčbě, ať už konstituční nebo paliativní. V mnohém uleví, eliminuje spoustu negativních projevů, která onemocnění doprovází a některé navždy vymizí.

Lékem první volby při přisátém klíštěti je Ledum palustre 30CH. Homeopatikum užijte vždy, když klíště najdete, protože tady nezjistíte, jestli je nakažené či nikoliv.

V léčbě boreliózy se pak velmi dobře uplatňuje užití vašeho konstitučního léku (pokud jej znáte) a některá homeopatika, která působí paliativně, podle příznaků, kterými trpíte. Novějšími léky jsou Borrelia burgdorferii a Lyme disease, jejichž užití a dávkování patří do rukou zkušeného homeopata, který přesně a cíleně stanoví jak léky užívat a provede  vás bezpečně celou léčbou. Borelióza není rýma a zde neplatí, že dostanete jednou lék a nashledanou někdy…Co člověk, to original a když bude mít pět lidí stejnou nemoc, každý bude vyžadovat jiný lék, protože každý má projevy nemoci vždy trošku odlišné a přesně  v tomto směru  homeopatie holisticky funguje. Stejně tak lze můžete využít i další alternativní možnosti léčby, je jich dnes opravdu spousta a každý si vybere to, co mu tzv. sedí.

Martina