AUTISMUS A HOMEOPATIE

V dnešní době přibývá stále více dětí, které se vymykají normě a díky své „jinakosti“, je okolí považuje za nevychované nebo nezvladatelné, apod. Často dostávají nálepku s diagnózou AUTISMU nebo PAS, či jiné PORUCHY POZORNOSTI.

Kromě celostní terapie (úprava stravy, vitamínové suplementy, sportovní aktivity, práce pedagogů, psychologů, rodičů) se o homeopatické pomoci příliš nehovoří a nepíše. Přitom výsledky, které homeopatie přináší by si zasloužily více pozornosti.

Homeopatický přístup je celostní, zabývá se osobností dítěte, nejen jednotlivými příznaky v rámci diagnózy. Homeopaticky léčené děti se zlepšují na všech úrovních – MENTÁLNÍ, EMOCIONÁLNÍ I FYZICKÉ a mnohdy se změní k nepoznání.

Úspěch léčby závisí na mnoha aspektech. Často je potřeba více homeopatických léků, přitom každý z nich udělá svou práci a posouvá dítě dál k běžnému životu. Homeopat se zaměřuje na to, co je na dítěti zvláštní a jedinečné. Na verbální i neverbální komunikaci, stereotypní chování, citlivost na okolní podněty a vjemy. Zajímá se o jeho potřeby, zájmy, projevy, traumata (od prenatálního období) až po rodinnou anamnézu.

Neexistuje lék s názvem autismus, každý jedinec má svůj lék. Klíčový je nejen správný výběr léku, ale pochopení celého případu, zohlednění jedinečnosti a spolupráce rodičů. Bez nich by to nešlo. 

I když je to běh na dlouhou trať, homeopatie může změnit mnoho.

Nebojte se zeptat, pokud máte otázky, ráda odpovím 🙂

Martina