Víkendový seminář, konaný v posledním týdnu únoru 2020, v Bratislavě, byl více než inspirativní a pro mě, jako homeopata, předčil má očekávání. Jednak množstvím kvalitních informací, a také zjištěním, že léky 7. periody (Uranium, Neptunium, Plutonium, Americium, Californium, Curium, Thorium, Radium) pokrývají takovou škálu příznaků, že budou potřebné pro spoustu lidí.

Hlavním tématem těchto léků je destrukce, která přináší rozbití tradičních struktur, rozpad vztahů, zahrnující rozvody a s tím související pocit osamělosti, ohrožení, kde každý je sám za sebe. Jelikož žijeme v „atomové“ době (jaderná energie, radioaktivita, globalizace, výzkum vesmíru, vymírání živočišných druhů apod.) jsou léky z této periody promítnuty do našich životů ať chceme, či ne. U někoho více, u některých méně a v mnoha případech mohou velmi pomoci. Zvláště u případů, kde ten správný lék ne a ne najít. Pravděpodobně nepůjde o klasické polychresty, ale o vrstvu, získanou traumatem, apod. Aktinoidy budou velkým lékem především pro děti.

Němečtí kolegové, Dr. Hans Eberle a Friedrich Ritzer se přijeli podělit o zkušenosti s těmito léky, s kterými mají už mnohaletou praxi a řadu úspěšně vyléčených pacientů. Případy byly velmi zajímavé a podnětné a tento třídenní seminář mě velmi obohatil. Zcela jistě již nyní léky patří do mého homeopatického repertoáru.

Jen krátký výčet hlavních témat aktinoidů:

 • rozpad a rozklad, jako následek, zlomová situace
 • rozbíjení struktur (rodina, vztahy), nic nedrží pohromadě, ztráta něčeho, co doposud fungovalo, konec tradic
 • strach, panika, ohrožení, posttraumatické stavy, císařský řez, klešťový porod, strach z diagnozy
 • smutek, deprese, tíha
 • neschopnost soustředění a učení u školáků, velká tréma, selhání, děti pod tlakem
 • šikana, extrémismus, drogy, vyloučení ze společnosti, bankrot
 • výbuchy hněvu
 • extrémní spavost, únava, vyčerpání,
 • blud velikášství, budhizmus (soustředění na sebe, jak netrpět), fundamentalismus
 • přílišná ctižádostivost, pochyby o sobě a svých plánech
 • nejistota, prokrastinace, strach z očekávání

Na fyzické úrovni:

 • závratě, bolesti hlavy
 • bederní a krční páteř, paralýza ramen, necitlivost konečků prstů
 • tinitus
 • bolesti břicha, křeče, nadýmání
 • sinusitídy, laryngitídy, angíny
 • poruchy imunity, alergie, autoimunitní onemocnění, ekzémy, psoriáza
 • syndrom chronické únavy
 • rakovina

Buďte zdraví

Martina